×

วิธีเลือกที่นอนให้เข้ากับสรีระและป้องกันการปวดหลัง

01.07.2023
  • LOADING...

การนอนหลับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกินเวลา 1 ใน 3 ของชีวิต แต่สิ่งที่หลายคนอาจหลงลืมไปคือช่วงเวลาจำนวนมากนั้นเราใช้ชีวิตอยู่บนที่นอน 

 

Top to Toe พอดแคสต์วิทยาศาสตร์สุขภาพแนะนำวิธีเลือกที่นอนให้ตรงตามหลักสรีระและตรงกับวัตถุประสงค์คือการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญต้องไม่ปวดคอและปวดหลัง ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ ชวนยึดหลัก ‘Support & Comfort’ เช็กลิสต์ตั้งแต่สำรวจท่านอน ปัจจัยด้านน้ำหนัก อายุ จนไปถึงวัสดุการผลิต ให้คุณได้เลือกที่นอนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising