×

คู่มือสร้าง Sustainable Business ก้าวต่อไปของ SMEs สู่ความยั่งยืน

15.11.2021
  • LOADING...

นี่คือซีรีส์ใหม่จากพอดแคสต์ THE SME HANDBOOK by UOB ที่มีชื่อว่า Sustainable Guide พอดแคสต์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสร้างธุรกิจที่ส่งต่อคุณค่าบางอย่างกลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน ดำเนินรายการโดย อุ้ง-กมลนาถ องค์วรรณดี ผู้จัดการโครงการและวิทยากร CIRCO ประเทศไทย และผู้ประสานงานเครือข่าย Fashion Revolution ประจำประเทศไทยเริ่มเอพิโสดแรก วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ติดตามได้ทุกช่องทางของ THE STANDARD

 


 

Credits

 

Host อุ้ง-กมลนาถ องค์วรรณดี
Show Producer ปวริศา ตั้งตุลานนท์, นัทธมน หัวใจ
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ
Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director กริน วสุรัฐกร
Graphic Designer อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น
Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising