×

สรุปหนังสือ Co-Intelligence คู่มือการอยู่ร่วมกับ AI เอเลี่ยนยุคดิจิทัล

15.06.2024
  • LOADING...

AI คือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ที่ถูกคิดค้นขึ้นครั้งเดียวในช่วงชีวิตคุณ

 

ท่ามกลางการศึกษา AI ผ่านนักวิจัยปัญญาประดิษฐ์ Ethan Mollick อาจารย์ที่ Wharton ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความเป็นผู้ประกอบการ ที่คลุกคลีกับ AI ในการเรียนการสอนทุกๆ วัน เค้นบทเรียนที่เข้าใจง่ายๆ ออกมาเป็นหนังสือ Co-Intelligence คู่มือการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันกับ AI สำหรับผู้ประกอบการแบบนำไปปรับใช้ได้จริง

 

The Secret Sauce จะมาชวนสรุป 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. กลไกของ AI 2. กฎ 4 ข้อในการอยู่ร่วมกับ AI และ 3. อนาคตของ AI

 

ติดตามชมได้ในเอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Producer นภัสสร กะสินัง

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์, สหภัช สุขประเสริฐ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising