×

อุบลโมเดล พลิกชีวิตเกษตรกรไทยด้วยมันสำปะหลัง

10.12.2021
  • LOADING...

เมื่อพูดถึงการเกษตรในประเทศไทย น้อยคนนักจะรู้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่ข้าว แต่เป็น ‘มันสำปะหลัง’ พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยข้อดีมากมายทั้งในฐานะวัตถุดิบของอาหารและวัตถุดิบพลังงาน 

 

เคน นครินทร์ คุยกับ เดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก ที่เพิ่ง IPO ในตลาดหลักทรัพย์ไปหมาดๆ บอกเล่าถึงความโดดเด่นของมันสำปะหลัง หัวใจเกษตรยุคใหม่ และ ‘อุบลโมเดล’ โอกาสใหญ่ในการยกระดับชีวิตเกษตรกร ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในฐานะครัวโลก

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Head of The Secret Sauce ปณชัย อารีเพิ่มพร

Content Creator คเณศ นิพัทธ์ธีรนันท์

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์ 

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน  

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising