×

ฉากทัศน์เศรษฐกิจไทย หลังโหวตนายกฯ รอบแรก

16.07.2023
  • LOADING...

เศรษฐกิจไทยไม่เกี่ยวกับการเมืองจริงหรือ?

 

เป็นเวลากว่า 2 เดือนที่คนไทยได้ออกไปใช้สิทธิของประชาชนในการเลือกตั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผลลัพธ์เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติ ‘ไม่เห็นชอบ’ ให้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงต้องเดินไปในสถานะ ‘ไร้ผู้นำ’ เปิดโหมด Autopilot แบบไร้ทิศทาง

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ ชวน ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ ประเมินค่าเสียโอกาสของประเทศไทย และคำแนะนำสำหรับนักธุรกิจให้พร้อมรับมือต่ออุปสรรคจากความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมือง

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 


 

Credits

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising