×

เจาะตลาด ฝากไข่ มีบุตรยาก ทำไมโต โอกาสอยู่ตรงไหน

30.08.2022
  • LOADING...

“อยากมีลูกเมื่อพร้อม” 

 

เมื่อความพร้อมในการมีลูกของใครหลายคน โดยเฉพาะคนทำงานยุคปัจจุบันเกิดขึ้นเมื่อร่างกายพ้นวัยเจริญพันธุ์ไปแล้ว ส่งผลให้บริการเกี่ยวกับการวางแผนมีบุตรได้รับความนิยมมากขึ้น 

 

The Secret Sauce เอพิโสดนี้ พาคุณไปสำรวจอุตสาหกรรมด้านการแพทย์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์ กับ นพ.สมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ โรงพยาบาลเจตนิน ที่ได้มาฉายภาพให้เห็นว่าบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการวางแผนมีบุตรของไทยในปัจจุบันอยู่ตรงไหน อะไรคือโอกาสและความท้าทายที่นักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยควรรู้ 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising