×

อังกฤษ ตอนที่ 4 ยุคพลิกฟื้น หญิงเหล็กรีดเลือด สู่เศรษฐกิจอันดับ 6

17.07.2023
  • LOADING...

อังกฤษที่เห็นอยู่ทุกวันนี้คือมรดกตกทอดจาก 11 ปีของ Margaret Thatcher

 

Global Economic Background เอพิโสดนี้ เล่าประวัติศาสตร์อังกฤษภายใต้การนำของ Margaret Thatcher นายกฯ หญิงที่ครองอำนาจอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี 1979-1990 ด้วยความเป็นผู้นำที่เฉียบขาด ไม่ประนีประนอม และการนำเศรษฐกิจอังกฤษด้วยนโยบายขวาจัด ทำให้อังกฤษพ้นจากการเป็นคนป่วยแห่งยุโรป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนอังกฤษจำนวนมากต้องประสบความยากลำบากจากการตัดสินใจของเธอ

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising