×

ถอดกลยุทธ์สร้างจุดต่างธุรกิจความงามและศัลยกรรม จาก Wansiri Hospital

27.05.2022
  • LOADING...

แนวโน้มธุรกิจศัลยกรรมเป็นอย่างไร มีช่องว่างโอกาสอยู่ตรงไหน ผู้ประกอบการต้องสร้างกลยุทธ์อย่างไรให้แตกต่างจากคู่แข่ง พร้อมปรับตัวไปกับตลาดที่กำลังเติบโต

 

The Secret Sauce เอพิโสดนี้ เคน นครินทร์ คุยกับ นายแพทย์ศรัณย์ วรรณจำรัส และ วนิก มโนมัยพิบูลย์ 2 ผู้บริหารใหญ่แห่งวรรณสิริ โรงพยาบาลความงามครบวงจร ถึงเทรนด์ธุรกิจความงามและศัลยกรรมในประเทศไทย และบทเรียนการปั้นโรงพยาบาลที่มีจุดขายแตกต่าง เติมเต็มช่องว่างตลาดได้อย่างลงตัว

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Producer ภัทรพร บุญนำอุดม 

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, กฤตพร สุขสาย

THE STANDARD Proofreader Team

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising