×

นิติธรรมแย่ ฉุดไทยไม่เจริญ

10.01.2024
  • LOADING...

ทำไมประเทศไทยไม่สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้ ?

 

ปัญหาหลักที่ขัดขวางความก้าวหน้าของประเทศไทยคือ ความเปราะบางในหลักนิติธรรมที่ยังถูกพูดถึงไม่มากนักในสังคมและแวดวงธุรกิจ ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยต่ำสุดในปี 2566 ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ การลงทุนในประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ เคน นครินทร์ชวนมาทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า The Rule of Law หรือ ‘นิติธรรม’ เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และประเทศไทยควรดำเนินการอย่างไรเพื่อยกระดับหลักนิติธรรม

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising