×

เราจะวัดคุณค่าชีวิตอย่างไร สรุปหนังสือ How will you measure your life?

18.04.2022
  • LOADING...

‘เราจะชั่ง ตวง วัด คุณค่าของชีวิตตัวเองอย่างไร’ ประโยคที่ Clayton Christensen อาจารย์จากมหาวิทยาวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ดได้กล่าวไว้แก่นักศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัย Western Governors University ประจำปี 2017 เพื่อที่พวกเขาจะได้ตระหนักถึง ‘คุณค่า’ และ ‘เป้าหมายในการใช้ชีวิต’ ผ่านแนวคิดทางธุรกิจที่เขาได้ใช้เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตมาตลอดชั่วชีวิตของเขาเอง

 

เคน นครินทร์ ชวนคุยเรื่อง ‘คุณค่าของชีวิต’ ผ่านหนังสือ How Will You Measure your life และคำกล่าวปัจฉิมนิเทศของ Clayton Christensen ผ่าน The Secret Sauce อีพีล่าสุด ว่าแท้จริงแล้ว สิ่งสำคัญของชีวิตมนุษย์เรานั้นคือสิ่งใด และอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างคุ้มค่า และมีความหมาย

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Gust สุวภา เจริญยิ่ง

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising