×

ทำไมบางประเทศร่ำรวย บางประเทศยากจน ข้อคิดจากหนังสือปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า

08.06.2020
  • LOADING...

บนโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นสีผิว ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นทางการเมือง อะไรคือเส้นแบ่งระหว่างกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับอารยธรรมของตน

 

เคน นครินทร์ สรุปบทเรียนจากหนังสือ Guns, Germs, and Steel หรือ ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า โดย Jared Diamond และเสนอมุมมองและแนวคิดที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับประเทศไทยในยุคปัจจุบัน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข, นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producer นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Co-Producer & Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Creative ภัทร จารุอริยานนท์

Sound Editor เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์ 

Video Editor ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Music westonemusic.com

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising