×

วิธีคิดกลับหัว เอาความยั่งยืนเป็นตัวตั้งแบบ THE FORESTIAS อสังหาฯ ป่าใจกลางเมือง

12.03.2020
  • LOADING...

เมื่อความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อโลก คือหมุดหมายแรกในการพัฒนาโปรดักต์ และกำไรคือหมุดหมายสุดท้าย 

 

เราจะสามารถทำธุรกิจตัวเองให้มีความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ลูกค้าและรายได้ได้อย่างไร 

 

เคน นครินทร์ คุยกับ กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ The Forestias โดย MQDC โครงการเมืองเกือบ 400 ไร่ที่อยากให้คนอยู่อาศัยสุขภาพดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกป่าใจกลางเมืองด้วยพื้นที่กว่า 30 ไร่ และเน้นเรื่องความยั่งยืนในทุกมิติ

 


‘ยั่งยืน’ เป็นสำคัญ

แน่นอนว่าในการทำธุรกิจ หากเราพูดถึงเรื่องความยั่งยืนเป็นอันดับแรก จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรา ความยั่งยืนต้องอาศัยการลงทุนและการเปลี่ยนซัพพลายเชนบางอย่าง ซึ่งส่งผลให้สินค้าเรามีต้นทุนที่สูงขึ้น ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่มีวิสัยทัศน์ที่ใหญ่พอ สำคัญกว่านั้น คุณต้องสื่อสารเป็นและกล้าที่จะสื่อสาร เพื่อจะได้พบกับคนที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันมาช่วยเหลือกัน ยกตัวอย่าง โครงการ The Forestias ผู้ที่จะมาเข้าร่วมเป็นทีมงานหรือที่ปรึกษาล้วนแล้วแต่มองภาพเดียวกันคือความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ เขามองว่าเรากำลังจะทำสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกคนต่างเชื่อว่า The Forestias จะเป็นหลักการในการพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นการให้ความสุขกับผู้อยู่อาศัย และนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของพวกเขาที่จะสามารถสร้างสิ่งดีๆ แบบนี้ขึ้นมาให้กับโลกได้

 

แนวความคิดหลักในการพัฒนาโครงการของ MQDC เริ่มจากการมองว่าโลกทุกวันนี้มีปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งเราพบ 3 ปัญหาใหญ่ ดังนี้

  1. คนมีความสุขน้อยลง เป็นปัญหาที่ชัดเจนที่สุด เพราะแนวโน้มอัตราการฆ่าตัวตาย และการเป็นโรคซึมเศร้าของคนทั่วโลกสูงขึ้นทุกปี
  2. การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน นับวันพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่เคยเป็นธรรมชาติเริ่มค่อยๆ หายไป
  3. พลังงานของโลกเริ่มหมดไป แม้คนเราจะพยายามหาพลังงานทดแทนมาใช้ แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

MQDC นำประเด็นเหล่านี้มาเป็นโจทย์ในการสร้างตัวอย่างที่อยู่อาศัยและการพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ของโลก 3 เรื่องนี้ได้ เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด School of Public Health ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยและได้คำตอบว่าสถานที่ที่ทำให้คนมีความสุขมากที่สุดก็คือธรรมชาติ เราจึงเลือกที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่สวน แต่เป็นการสร้างป่าขึ้นมาใหม่บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ 

 

ความรู้สู่ความยั่งยืน

เมื่อมีวิสัยทัศน์และพาร์ตเนอร์เข้ามาร่วมธุรกิจแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องหาโนว์ฮาวหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาและกล้าที่จะลงมือทำ ยกตัวอย่าง โครงการ The Forestias โดยทั่วไปการเตรียมที่ดินเพื่อปลูกสิ่งก่อสร้างขึ้นมาอาจจะไม่ต้องใส่ใจมาก แต่เราให้ความสำคัญกับชีวิตของสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นมาก รวมถึงการปลูกป่าที่เราตั้งใจไปหา ศาสตราจารย์อากิระ ชาวญี่ปุ่นผู้ที่เดินทางไปปลูกป่ามาแล้วทั่วโลก เพื่อเข้ามาสอนว่าการปลูกป่าที่ถูกต้องควรปลูกอย่างไร หรือแม้แต่การทำแอร์คอนดิชันเนอร์ด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้มากยิ่งขึ้น เรื่องต่างๆ เหล่านี้ หากเราเรียนรู้และเข้าใจมันมากขึ้น เราก็จะสามารถลงมือทำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด ความยากของโครงการที่ไม่ได้ตอบสนองแค่ความต้องการของคน แต่ต้องตอบสนองความจำเป็นของโลกด้วย นอกจากการใช้ต้นทุนที่สูงกว่า เรายังต้องใช้ความพยายามในการอธิบายให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า The Forestias ไม่ได้คิดขึ้นมาเพื่อมนุษย์อย่างเดียว แต่เราคิดถึงสัตว์และธรรมชาติอื่นๆ ด้วย เราส่งทีมนักวิจัยเข้าไปศึกษาก่อนว่าในบริเวณที่จะปลูกสิ่งก่อสร้างมีสิ่งมีชีวิตอะไรอาศัยอยู่บ้าง และเราต้องทำอย่างไรเพื่อจะย้ายเขาไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม ส่วนแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เราศึกษาจนเข้าใจว่าการซื้อต้นไม้ที่โตจากที่หนึ่งมาปลูกอีกที่หนึ่งไม่ได้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่เป็นการย้ายพื้นที่สีเขียวที่เคยอุดมสมบูรณ์และแข็งแรงให้กลายมาเป็นพื้นที่สีเขียวที่อ่อนแอลง เพราะต้นไม้ที่ย้ายมาได้ถูกตัดรากแก้วไปแล้ว การเติบโตก็จะน้อยกว่าปกติค่อนข้างมาก หัวใจของ The Forestias ที่สำคัญจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าป่า เราใช้วิธีปลูกต้นไม้จากต้นกล้าด้วยหลักการของศาสตราจารย์อากิระ ที่สามารถทำให้ต้นไม้ที่ปลูกแข็งแรงและยืดตัวได้เร็วมาก ดังนั้นป่าของ The Forestias จะเติบโตและสามารถทำให้เกิดเลเยอร์ของพื้นที่สีเขียวได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ โลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้

 

โลกทุกวันนี้ต้องการการดูแล เพราะที่ผ่านมาคนเราล้วนแต่ทำอะไรโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบต่อธรรมชาติ ต่อไปคนจะเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้เริ่มไม่เหมาะที่จะอยู่อาศัยแล้ว อุตสาหกรรมต่างๆ ไม่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของตนในรูปแบบเดิมที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป อย่าง The Forestias เอง เราปรับตัวเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เราใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อจะทำให้สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคไม่ได้มองแค่ว่าตัวเองได้รับประโยชน์อะไรแล้ว แต่เขามองว่านอกจากตัวเองได้รับประโยชน์ เขาจะสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และโลกใบนี้ได้บ้าง นี่คือคุณค่าที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ หากจะมองในแง่ของความคุ้มค่า วันนี้เราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นว่าบริษัทต้องทำกำไรสูงสุด แต่เรากำลังมุ่งเน้นความคุ้มค่าในระยะยาว คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการสร้างตัวอย่างของความยั่งยืน ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นพื้นที่ที่เปิดให้คนภายนอก คนในชุมชน หรือเด็กๆ มาเรียนรู้ว่าตัวเขาจะสามารถทำให้ธรรมชาติกลับคืนสู่สังคมมนุษย์ได้อย่างไร

 

นี่คือต้นแบบของแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลก สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค แม้ในช่วงแรกธุรกิจอาจจะยังไม่มีกำไรที่สูงมาก แต่แน่นอนว่าในท้ายที่สุดเมื่อความยั่งยืนได้เกิดขึ้นแล้ว ความคุ้มค่าในทุกมิติจะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


Credits

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
Show Producer ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Show Co-Producer เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Creative ภัทร จารุอริยานนท์
Episode Editor ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Show note หนึ่งฤดี ธนสารวิสุทธิ์
Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Music westonemusic.com

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising