×

The Forestias

12 มีนาคม 2020

วิธีคิดกลับหัว เอาความยั่งยืนเป็นตัวตั้งแบบ THE FORESTIAS อสังหาฯ ป่าใจกลางเมือง

เมื่อความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อโลก คือหมุดหมายแรกในการพัฒนาโปรดักต์ และกำไรคือหมุดหมายสุดท้าย    เราจะสามารถทำธุรกิจตัวเองให้มีความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ลูกค้าและรายได้ได้อย่างไร    เคน นครินทร์ คุยกับ กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ The Forestias โดย MQDC โครงการเมืองเกือบ 400 ไร่ที่อยากให้คน...

Close Advertising