×

MQDC

21 ตุลาคม 2021

Future of Play 2030 เกมซ้อนเกม ชีวิตจริงหลอมรวมโลกเสมือน

ชีวิตที่วุ่นวายยุ่งเหยิง ทำให้เราต้องแข่งขันกับเวลาอยู่เสมอ จนอาจลืมให้เวลากับการพักผ่อน สุดท้ายปริมาณความสุขในตัวเราจึงค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ และอาจหมดมอดไปไม่รู้ตัว เทรนด์และเทคโนโลยีของ ‘การเล่น’ จึงต้องเปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถรองรับสภาพร่างกายและจิตใจของคนในยุคต่อไปได้ทัน แต่จะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา   เคน นครินท...
17 ตุลาคม 2021

Future of Learning 2030 ครูจะหายไป ปริญญาจะไร้ความหมาย?

เมื่อโลกหมุนไปด้วยอัตราความเร็วที่เร่งตัวขึ้นกว่าเดิม ความรู้จากการเรียนจึงมีอายุสั้นลงทุกวัน พื้นที่แห่งการเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่ระบบการศึกษาเท่านั้น แต่เริ่มกระจายไปอยู่ในทุกพื้นที่ของชีวิต ดังนั้น คำถามที่ว่าอนาคตของการเรียนรู้ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จึงไม่ใช่คำถามที่ตอบได้ง่ายเลย   เคน นครินทร์ ชวนคุณมาสำรวจผล...
12 มีนาคม 2020

วิธีคิดกลับหัว เอาความยั่งยืนเป็นตัวตั้งแบบ THE FORESTIAS อสังหาฯ ป่าใจกลางเมือง

เมื่อความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อโลก คือหมุดหมายแรกในการพัฒนาโปรดักต์ และกำไรคือหมุดหมายสุดท้าย    เราจะสามารถทำธุรกิจตัวเองให้มีความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ลูกค้าและรายได้ได้อย่างไร    เคน นครินทร์ คุยกับ กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ The Forestias โดย MQDC โครงการเมืองเกือบ 400 ไร่ที่อยากให้คน...

X
Close Advertising