×

ชีวิตที่ดีมาจากอะไร? 3 บทเรียนจากงานวิจัยความสุขที่ยาวนานที่สุดในโลก

30.04.2019
  • LOADING...

คุณคิดว่า ‘ชีวิตที่ดี’ คืออะไร

 

โครงการ Harvard Study of Adult Development ทำการเก็บผลสำรวจเรื่องความสุข จากกลุ่มตัวอย่าง 724 คนที่นักวิจัยเข้าไปศึกษาชีวิตพวกเขายาวนานถึง 75 ปี เพื่อดูว่า ‘ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์’ มีที่มาจากอะไร

 

เคน นครินทร์ ถอดบทเรียนที่ได้จาก TED Talks ของ Robert Waldinger ที่ชื่อว่า What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness ในรายการ The Secret Sauce

 


 

1. ความโดดเดี่ยวสามารถฆ่าคนได้

ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า คนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบตัวคือคนที่มีความสุขและสุขภาพดี แต่คนที่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทำให้โดดเดี่ยวจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุข สุขภาพเสื่อมโทรมตั้งแต่ช่วงกลางของชีวิต สมองเสื่อมลงเร็วกว่าและอายุสั้นกว่าอีกด้วย

ความโดดเดี่ยวไม่ได้แปลว่าคุณอยู่คนเดียว แต่มันอาจหมายถึงคุณกำลังอยู่ในสังคมที่มีเพื่อนมากมาย โดยที่คุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนเหล่านั้นเลย

2. ‘จำนวน’ ไม่สำคัญเท่า ‘คุณภาพ’

คุณภาพของความสัมพันธ์คือหัวใจสำคัญที่ทำให้คนเรามีความสุข ไม่ใช่แค่เรื่อง ‘จำนวน’ หรือ ‘ความจริงจัง’ และคู่แต่งงานที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน อาจมีความสุขน้อยกว่าคนที่ต้องหย่าร้างด้วยซ้ำ

 

3. ความสัมพันธ์ที่ดีสามารถปกป้องสมองได้

ถ้าคุณมีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างและสามารถพึ่งพาได้ ในตอนที่คุณอายุ 80 คุณจะมีสมองแหลมคม กลับกันถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใคร มันอาจทำให้คุณมีภาวะสมองถดถอยที่เร็วกว่า

ความสัมพันธ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องราบรื่นตลอดเวลา แต่ตราบใดที่ทั้งสองคนรู้สึกว่าอีกฝ่ายสามารถพึ่งพากันได้ การทะเลาะกันก็ไม่มีผลอะไรต่อความจำของพวกเขาเลย


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

The Host นครินทร์ วนกิจไพบลูย์

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producers เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์, ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Episode Editor เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์


  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising