×

ส่งออกไทยกำลังถูกลืม สินค้าโลกเก่า เสี่ยงจีนกลืน

17.04.2024
  • LOADING...

ไทยผลิตรถยนต์สันดาป แต่โลกกำลังเริ่มใช้รถ EV

ไทยผลิตฮาร์ดดิสก์ แต่โลกกำลังใช้ Solid State Drive (SSD)

ไทยผลิตสินค้าโลกเก่าเหมือนเดิมกว่า 20 ปี แต่โลกกำลังใช้สมาร์ทโฟน และใกล้พัฒนาไปสู่การใช้ AI เต็มรูปแบบ

 

สถานการณ์ในตอนนี้จึงทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า ภาคการผลิตเพื่อส่งออกที่เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจสำคัญของไทย คิดเป็นกว่า 60% ของ GDP นั้นกำลังถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลัง

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ เคน นครินทร์ ชวนคุณตรวจสุขภาพการส่งออกไทยในปี 2023 พาไปส่องการขยับตัวของเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและมาเลเซียว่าเคลื่อนตัวไปถึงไหนแล้ว พร้อมชี้ให้เห็นความท้าทายสำคัญที่ต้องฝ่าไปให้ได้ เมื่อเศรษฐกิจไทยกำลังต้องไล่ล่าอนาคต ท่ามกลางพายุสินค้าจากประเทศจีนที่โหมกระหน่ำ

 


สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising