×

วิสัยทัศน์สิงคโปร์ เมืองสีเขียวเบอร์ 1 โลก ในปี 2030

20.04.2022
  • LOADING...

สิงคโปร์ จากอดีตเมืองยากจน ขาดแคลน สู่การริเริ่มวิสัยทัศน์ City in a Garden สร้างเมืองในสวนเล็กๆ แต่วันนี้ได้เติบโตจนกลายเป็น City in Nature ต้นแบบเมืองใจกลางธรรมชาติ ที่ขึ้นชื่อว่ามีสีเขียวหนาแน่นเป็นอันดับ 1 ของโลก

 

สิงคโปร์ทำได้อย่างไร ผู้วางนโยบายสามารถเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้

 

เคน นครินทร์ คุยกับ โจ ชู ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย (STB) ถอดรหัส Singapore Green Plan 2030 วาระแห่งชาติพัฒนาเมืองสีเขียว แม่บทสำคัญที่ทุกประเทศสามารถนำไปปรับใช้ได้ก่อนสายเกินไป

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising