×

เทรนด์การทำงานปี 2023

08.11.2022
  • LOADING...

จาก The Great Resignation สู่ Quiet Quitting, Bailan และ Frugality

 

กระแสการลาออกระลอกใหญ่ของมนุษย์เงินเดือนในช่วงการระบาดของโควิด เป็นจุดพลิกผันที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้เกิดเทรนด์การทำงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย รวมถึงเทรนด์ในอนาคตที่กำลังจะมา คำถามคือ พนักงานและองค์กรจะต้องปรับตัวอย่างไร?

 

เคน นครินทร์ พาสำรวจเทรนด์การทำงานในปัจจุบัน รวมถึงคาดการณ์เทรนด์การทำงานในปี 2023 ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร รวมถึงเผยมุมมองของผู้นำระดับโลกเกี่ยวกับเทรนด์การทำงานในอนาคตว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ติดตามได้ใน The Secret Sauce เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising