×

ไทยจะไปดวงจันทร์ ไปทำไม ได้อะไร

28.10.2021
  • LOADING...
​​

“ไทยจะไปดวงจันทร์” คือประโยคที่ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเอาไว้เมื่อปลายปี 2563 ซึ่งได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เพราะบริบทแวดล้อมของไทยในเวลาดังกล่าวดูจะยังไม่เหมาะสมสักเท่าไร

 

กระทั่งกลางปีที่ผ่านมา เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีอวกาศ Virgin Galactic ได้ส่งตัวเองขึ้นไปทัวร์อวกาศได้สำเร็จเป็นครั้งแรก จนกลายเป็นข่าวสำคัญที่เร่ิมตอกย้ำให้คนไทยบางส่วนมองเห็นถึงโอกาสมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังอวกาศ

 

เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.วิภู รุโจปการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงภาพรวมธุรกิจอวกาศ (New Space Economy) ที่กำลังเป็นที่จับตาของภาคเอกชนทั่วโลก และความเป็นไปได้ในการขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ ที่เขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ประเทศไทยต้องไม่ตกขบวน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Head of The Secret Sauce ปณชัย อารีเพิ่มพร

Content Creator ชาคร ฉายเพชร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin จักรภัทร อ่ำพริ้ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising