×

พนักงาน Burnout ผู้นำควรแก้ไขอย่างไร

20.07.2022
  • LOADING...

ภาวะหมดไฟของพนักงานเกิดจากอะไร?

 

เหล่ามนุษย์เงินเดือนจำนวนไม่น้อยกำลังประสบปัญหาภาวะหมดไฟ และพยายามหาวิธีจัดการกับมันด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของตนเอง แต่แท้จริงแล้วนั่นอาจเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขสภาวะนี้มากที่สุดก็คือตัวขององค์กร

 

Executive Espresso เอพิโสดนี้ ชวนคุณมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง ‘ภาวะหมดไฟของพนักงาน’ จากบทความของ McKinsey & Company เพื่อสืบให้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง และฉายภาพถึงวิธีการแก้ปัญหาของนายจ้างส่วนใหญ่ที่อาจไม่ตรงจุด รวมถึง 8 คำถามที่ผู้นำต้องตอบ เพื่อนำไปสู่การช่วยพนักงานแก้ปัญหาภาวะหมดไฟได้อย่างตรงจุด 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising