×

เงินเยนเริ่มไม่เย็น! อ่อนค่าที่สุดใน 20 ปี

18.07.2022
  • LOADING...

ช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าค่าเงินสกุลสำคัญ ๆ ของโลกมีการอ่อนค่าลงอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และที่น่าสนใจที่สุดคือค่าเงินเยน ที่อ่อนค่าไปถึงเกือบ 20% ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 20 ปี

 

ปรากฎการณ์เงินเยนที่อ่อนค่าเร็วและรุนแรงมีสาเหตุมาจากอะไร ในอนาคตจะอ่อนค่าต่อเนื่องหรือไม่ ผู้ประกอบการและประชาชนควรเตรียมตัวรับมืออย่างไร พบคำตอบได้ใน Executive Espresso เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising