×

สอนเด็กเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21

04.03.2022
  • LOADING...

Leadership’ ทักษะสำคัญที่เป็นสารตั้งต้นสู่การเป็นผู้นำที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กร ผู้นำครอบครัว หรือแม้กระทั่งผู้นำในตนเอง จึงทำให้ผู้บริหารหลายคนหมั่นฝึกทักษะนี้อยู่ตลอดเวลา 

 

ทว่าในวันนี้การบ่มเพาะความเป็นผู้นำสามารถทำได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ไม่ต้องรอให้เข้าสู่โลกการทำงาน แต่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เท้าเข้าสู่รั้วโรงเรียน 

 

การศึกษาจะมีส่วนช่วยสร้างความเป็นผู้นำได้อย่างไร และครูควรมีบทบาทอย่างไรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 หาคำตอบได้ใน The Secret Sauce เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

Channel Interns นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, กฤตพร สุขสาย

THE STANDARD Proofreader Team

Webmaster ไชยพร ศิริลกากร

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising