×

วิสัยทัศน์ผู้นำสิงคโปร์ มองข้ามช็อต ‘ใช้ชีวิตกับโควิด’

08.07.2021
  • LOADING...

‘สิงคโปร์’ เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงเป็นลำดับต้นๆ ของโลก เหตุผลก็เพราะผู้นำและรัฐบาลเล็งเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วว่า ‘วัคซีนคือกุญแจสู่อนาคต’ พวกเขาจึง ‘ทำทุกวิถีทาง’ และกล้าเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนจำนวนมากๆ 

 

มาวันนี้สิงคโปร์กำลังจะเปลี่ยนสถานะตังเองจาก ‘อยู่เป็น’ ไปสู่ประเทศที่ใช้ชีวิตกับโควิดได้แบบ ‘อยู่ยืน’ มองโควิดเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่ คู่ขนานกับภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ดำเนินต่อไปได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ ประชาชนเองก็สามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้ตามปกติ 

 

สิงคโปร์มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ไทยควรเรียนรู้อะไรจากโมเดลของพวกเขา เคน นครินทร์ พูดคุยกับ ดร.สันติธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อสรุปบทเรียนที่เราควรต้องรีบ ‘ปรับ’ หากอยากอยู่รอด อยู่เป็น และอยู่ยืนแบบสิงคโปร์

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Head of The Secret Sauce ปณชัย อารีเพิ่มพร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer พันธิตรา หอมเดชนะกุล

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin จักรภัทร อ่ำพริ้ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising