×

ท่องเที่ยวไทย 62 ยังไหวไหม ธุรกิจไทยควรปรับตัวอย่างไร

24.09.2019
  • LOADING...

ทำไมการท่องเที่ยวถึงเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทย เคน นครินทร์ ชวนคุยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวประเทศไทย แผนของภาครัฐที่กำลังดำเนินการ และนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยควรปรับตัวอย่างไร ในพอดแคสต์ The Secret Sauce: Executive Espresso

 


 

ทำไมการท่องเที่ยวถึงเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทย

การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้ง Direct และ Indirect อยู่ที่ 18.13% หรือประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท จาก GDP ทั้งประเทศ (ข้อมูลปี 2561 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.1 ล้านล้านบาท และนักท่องเที่ยวไทยในประเทศ 1 ล้านล้านบาท ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 10 ของโลก (ข้อมูลจากปี 2560) นี่เป็นสาเหตุที่รัฐบาลไทยผลักดันส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น

 

เป้าหมายของรัฐบาลไทย

เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวจาก GDP นักท่องเที่ยวเป็น 30% จาก GDP ทั้งประเทศภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยมีนโยบายเที่ยวเมืองรอง เช่น เชียงราย ตราด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ฯลฯ โดยหาจุดเด่นของแต่ละเมือง อย่างเช่น บุรีรัมย์ก็กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ การจ้างงานในทุกระดับ และท้ายที่สุด จะส่งผลให้รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

ภาพรวมการเติบโตและทิศทางของการท่องเที่ยวประเทศไทย

นักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2551 มีจำนวน 14.6 ล้านคน ปัจจุบันปี 2562 มีจำนวน 40 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นมา 3 เท่าตัวภายใน 10 ปี และเกิดการจ้างงานในด้านการท่องเที่ยวถึง 4.385 ล้านคน

 

สัดส่วนนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศปี 2561 ได้แก่ นักท่องเที่ยวจีน 28% อาเซียน 27% ยุโรป 18% และอื่นๆ อีก 28% โดยนักท่องเที่ยวจีนเกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 6% จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด เป็น 28% หรือประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand โดยถือเป็นปีที่นักท่องเที่ยวจีนเยอะมากที่สุด โดยคาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากเหตุการเรือล่มในปี 2561 และเกิดภาวะอิ่มตัวการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

กลุ่มที่น่าสนใจคือ นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 24.1% (ข้อมูลจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562) จากจำนวนนักท่องเที่ยว 7แสนกว่าคน เป็น 9 แสนคน 

 

รัฐบาลไทยเปลี่ยนจากการตั้งเป้าหมายตามจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย มีการใช้จ่ายเงินให้ถึงผู้ประกอบการไทย

 

ความท้าทาย ทิศทาง โอกาส และอุปสรรค

 

1. นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายน้อยลง เลือกไปเที่ยวประเทศอื่นมากขึ้น

 

2. นักท่องเที่ยวนิยมใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ในการท่องเที่ยว ซึ่งกระทบกับธุรกิจโรงแรมโดยตรง เช่น Airbnb Agoda Booking.com ฯลฯ ซึ่งทำให้รายได้ไม่ตกถึงผู้ประกอบการไทยโดยตรง

 

3. เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

4. Over Tourism การกระจุกตัวของจุดท่องเที่ยว เกิดการแออัดในจุดท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่ประทับใจ เมืองสกปรก เกิดการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

 

5. ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ไม่มีคุณภาพ ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลเสียต่อสถานที่ท่องเที่ยวและสังคมโดยรอบ

 

6. Quality Tourism นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย มีการใช้จ่ายเงินให้ถึงผู้ประกอบการไทย

 

รัฐบาลไทยกำลังทำอะไรอยู่ 

แบ่งเป็นระยะสั้น ได้แก่

 

1. มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยการขยายระยะเวลา Free Visa ไปอีก 6 เดือน

 

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยมีนโยบายให้เงิน 1,000 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 10 ล้านคน

 

3. สนับสนุนเงินชดเชยหรือ Cash Rebate จำนวน 15% จากยอดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว คนละไม่เกิน 30,000 บาท หรือจะได้รับเงินคืนสูงสุดคนละไม่เกิน 4,500 บาท ผ่านระบบ G-Wallet

 

ในระยะยาว มีการสร้าง Infrastructure เพื่อมารองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็น Game Changer ของประเทศไทย ได้แก่

 

1. รถไฟทางคู่ที่จะเชื่อมโยงระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูภาคตะวันตก และเชื่อมโยงกับ EEC

 

2. Rivera of Asia Route พัฒนาเส้นทาง Thailand Rivera เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยจะสร้างถนนเรียบชายฝั่งที่จะเชื่อมต่อเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และเชื่อมโยงกับ SEC เพื่อกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวริมชายฝั่งอ่าวไทย

 

ผู้ประกอบการควรปรับตัวและนำมาปรับใช้อย่างไร

 

1. ต้องหาจุดเด่นของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีความ Unique เช่น ธุรกิจโรงแรม จับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม นักท่องเที่ยวที่ชอบ Eco-Friendly ชอบประสบการณ์ใหม่ๆ การพบเจอกับคนท้องถิ่น 

 

2. นโยบายภาครัฐ พยายามจับตา ติดตามดูนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

 

3. จับเทรนด์ มีกระแสนักท่องเที่ยวอินเดียกำลังจะมา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม ทัวร์ศัลยกรรมที่ประเทศไทย เทรนด์การท่องเที่ยวแบบ Silver Hair หรือผู้สูงอายุ ฯลฯ

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

The Host นครินทร์ วนกิจไพบลูย์

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producers เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์, ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Episode Editor ณัฏฐนิช ผิวสว่าง

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

Interns อสุมิ สุกี้คาวา, ณัฏฐนิช ผิวสว่าง

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising