×

สำรวจพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อเริ่มต้นเป็นคนใหม่

01.01.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

03:55 พฤติกรรม Toxic ที่เราไม่รู้ตัวอันดับแรกคือการนินทาคนอื่น

05:15 พฤติกรรมชอบหาคนผิด

07:10 พฤติกรรมบงการคนอื่น

08:06 พฤติกรรมการแสดงตัวเองว่าตกเป็นเหยื่อ

09:25 พฤติกรรมชอบมีข้ออ้างเสมอ

11:25 พฤติกรรมกีดกั้นการสื่อสาร

ปี 2018 ที่ผ่านมา พจนานุกรม Oxford ได้เลือกศัพท์คำว่า Toxic เป็นคำแห่งปี ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสารพิษหรือมลพิษเพียงเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมอันเป็นพิษของทั้งตัวเองและคนรอบข้าง หรือแม้แต่ข่าวลวง ข้อมูลที่ผิดก็ถือเป็น Toxic ด้วยเช่นกัน

 

R U OK เลยถือโอกาสสวัสดีปีใหม่พร้อมชวนสำรวจ ‘Toxic’ ทั้งพฤติกรรมและความคิดอันไม่พึงประสงค์ของตัวเองว่ามีอะไรที่ควรแก้ไข เพื่อเริ่มต้นเป็นคนใหม่อย่างที่อยากเป็น

 


 

Credits

The Hosts ปอนด์ ยาคอปเซ่น, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising