×

Toxic

RUOK
5 เมษายน 2019

เมื่อการขี้บ่นไม่ใช่แค่อยากให้คนอื่นสนใจ และจะทำอย่างไรไม่ให้ตัวเองเป็นพิษกับคนรอบข้าง

ตั้งแต่เด็กจนโต สิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่ได้คือ การถูกบ่น หลายครั้งเลยทำเป็นหูทวนลมเวลาโดนบ่นหนักๆ หรือบางทีก็อึดอัด แม้ว่าจะมองเห็นถึงความตั้งใจ   R U OK เอพิโสดนี้จึงอยากชวนเข้าใจเบื้องหลังของการบ่น ว่านอกจากจะเป็นการระบายสิ่งที่อัดอั้นตันใจ หรือต้องการความสนใจแล้ว มีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหม และจะทำอย่างไรหากอยากเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองบ่นน้อยลง ...
1 มกราคม 2019

สำรวจพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อเริ่มต้นเป็นคนใหม่

ปี 2018 ที่ผ่านมา พจนานุกรม Oxford ได้เลือกศัพท์คำว่า Toxic เป็นคำแห่งปี ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสารพิษหรือมลพิษเพียงเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมอันเป็นพิษของทั้งตัวเองและคนรอบข้าง หรือแม้แต่ข่าวลวง ข้อมูลที่ผิดก็ถือเป็น Toxic ด้วยเช่นกัน   R U OK เลยถือโอกาสสวัสดีปีใหม่พร้อมชวนสำรวจ ‘Toxic’ ทั้งพฤติกรรมและความคิดอันไม่พึงประสงค์ขอ...

X
Close Advertising