×

เห็นแก่ตัว VS รักตัวเอง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และจะทำอย่างไรถ้าอยู่กับคนที่ยึดความต้องการตัวเองเป็นหลัก

02.11.2018
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

01:29 เห็นแก่ตัว VS รักตัวเอง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

06:33 บางครั้งคำว่าเห็นแก่ตัวก็เป็นการตัดสินคนอื่น

09:47 ลองถามตัวเองก่อนบอกว่าใครเห็นแก่ตัว

13:04 ถ้าต้องทำงานกับคนที่ความต้องการชัดเจนโดยไม่แคร์คนอื่น ควรทำอย่างไร

ความรักตัวเองเป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราต้องเข้าสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ความรักและความต้องการของเรา อาจต้องยืดหยุ่นหรือลดลง เพื่อให้เราใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

R U OK เอพิโสดนี้จึงมาชวนคุยเรื่องความรักตัวเอง ที่บางครั้งดูทับซ้อนกับความเห็นแก่ตัว ว่าจริงๆ แล้วเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และในขณะที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะที่ทำงาน ที่มีคนที่ชัดเจนในความต้องการของตัวเองมากๆ จะทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างไม่ขัดแย้ง

 


 

Credits

The Hosts ปอนด์ ยาคอปเซ่น, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising