×

เลี้ยงลูกไม่มีคำว่าดีที่สุด เพราะที่เหลือคือการทดลองร่วมกัน

22.05.2020
  • LOADING...

การเลี้ยงลูกเป็นเหมือนศาสตร์และศิลป์ เราพบว่า มีวิธีการมากมายที่ตำราว่าไว้ว่าห้ามทำ คนโน้นคนนี้ว่าไว้ว่าไม่ควร แต่แท้จริงอาจไม่มีวิธีไหนที่ถูกที่สุด เพราะแต่ละครอบครัวไม่มีวันเหมือนกัน

R U OK ชวน ไผท ผดุงถิ่น เจ้าของสตาร์ทอัพ Builk คุณพ่อสายเทคฯ ที่ออกตัวว่า การเลี้ยงลูกคือการทดลอง และการบริหาร FOMO (Fear of Missing Out) ความรู้สึกกลัวพลาดสิ่งสำคัญในโลกข้อมูลล้นทะลักว่าจริงๆ แล้วสามารถ JOMO (Joy of Missing Out) ก็ได้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ R U OK

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

Marriage Story

Marriage Story

Marriage Story

Marriage Story

joox

 


 

Credits


The Host ดุจดาว วัฒนปกรณ์

Guest Host ไผท ผดุงถิ่น

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULAR



X
Close Advertising