×

แนะนำหนังสือวรรณกรรมไทย

17.10.2018
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time Index

00:40 พลังของวรรณกรรม

03:20 ลิงพาดกลอน

06:01 ผุดเกิดมาลาร่ำ

09:14 เปนชู้กับผี

11:35 ผู้หญิงสีฟ้า

13:04 The Cult of Monte Cristo

14:23 IFPOSSIBLE จริงเสมือนจริง

16:41 ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก, เท่ารักเธอ, เร้นรอยทราย, กุหลาบบนดวงจันทร์ และชา Readvolution

เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเล่า เรื่องราวความเป็นมนุษย์ต่างๆ จึงถูกบันทึกไว้ในงานเขียนประเภทวรรณกรรมเสมอ

 

Readery Podcast เอพิโสดนี้จึงชวนสำรวจวรรณกรรมไทยที่เพิ่งออกใหม่ในช่วงนี้ว่ามีเล่มไหนที่น่าสนใจ มีทั้งงานเขียนชั้นครู งานเขียนรูปแบบใหม่ บางเล่มชวนตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างมนุษย์กับ AI เลยก็มี

 

 


 

Credits

 

The Host โจ วรรณพิณ, นัฏฐกร ปาระชัย และชนินทร์ สูงทรง

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer ศุภณัฐ เดชะอำไพ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising