×

BECOMING หนังสือที่บอกว่าเราเติบโตอยู่ตลอดเวลา และกำลังไปสู่การเป็นอีกอย่างเสมอ

29.11.2019
  • LOADING...

เมื่อพูดถึง มิเชล โอบามา หลายคนอาจนึกถึงเธอในฐานะอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ที่เรื่องราวประวัติชีวิตดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับเรา แต่เมื่ออ่านหนังสือ BECOMING จบ Readery Podcast ขอลงความเห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวที่ไกลตัวเลยสักนิด เพราะชีวิตของมิเชล โอบามาคือชีวิตธรรมดาของผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดในชนชั้นกลาง มีชีวิตคู่ที่เคียงข้างกันเพื่อผ่านความสุข ทุกข์​ และการตัดสินใจครั้งใหญ่หลายครั้งไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ทุกคน และที่สำคัญหนังสือเล่มนี้กำลังบอกว่าทุกขณะชีวิตเรากำลังก้าวไป ‘เป็น’ อีกอย่างอยู่เสมอ

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ Readery
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

joox

 


 

Credits

The Hosts โจ วรรณพิณ และนัฏฐกร ปาระชัย

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising