×

เหตุผล หรือ ข้ออ้าง กันแน่ที่ใช้ บอกเลิก

09.05.2024
  • LOADING...

การบอกเลิกไม่ใช่เรื่องง่าย คนอยากบอกเลิกหลายคนจึงเลือกที่จะไม่พูดออกมา ปล่อยให้ความสัมพันธ์มีปัญหาจนทะเลาะกันซ้ำๆ ด้วยเรื่องเดิม ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากเท่าไร การบอกเลิกจึงมีความสำคัญในการขีดเส้นว่า ความสัมพันธ์ นี้ได้จบลงแล้ว

 

Open Relationship เข้าใจว่าการ ‘บอกเลิก’ ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นคนที่ต้องการบอกจึงไม่สามารถพูด ‘เหตุผล’ ได้อย่างตรงๆ จนสาเหตุแท้จริงนั้นกลายเป็น ‘ข้ออ้าง’ เพื่อให้คนได้ยินรู้สึกสบายใจ แล้วสาเหตุของการบอกเลิกที่แท้จริงคืออะไร Open Relationship อยากชวนสำรวจในเอพิโสดนี้

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัน หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising