×

รักกับชอบ เมื่อคนที่รักมีบางอย่างที่ไม่ชอบ

14.09.2023
  • LOADING...

รักกับชอบอาจเป็นความรู้สึกที่มีเส้นบางๆ คั่นอยู่ แยกยาก แถมบางครั้งก็ไม่ได้มาด้วยกัน เพราะคนที่รักอาจมีบางอย่างที่เราไม่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นความคิด บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ และในขณะเดียวกันคนที่เราชอบอาจไม่ได้มาพร้อมความรู้สึกรักก็ได้

 

Open Relationship คลี่ให้เห็นว่าความรักและความชอบไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกัน เราอาจรักคนที่ไม่ได้ชอบ และชอบคนที่ไม่ได้รัก แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือเมื่อพบสิ่งที่ไม่ชอบในคนรัก เราจะจัดการ สื่อสาร และปรับเข้ากับสิ่งนั้นอย่างไรมากกว่า

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising