×

ตรงสเปก อยู่ด้วยแล้วมีความสุข แบบไหนคือ ‘คนที่ใช่’ สำหรับเรา

10.11.2022
  • LOADING...

ใครหลายคนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตตามหา ‘คนที่ใช่’ โดยมีสเปกในใจว่าเขาต้องสมบูรณ์แบบ ต้องอยู่ด้วยแล้วมีความสุข ต้องดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกัน แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าไม่มีใครที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อ และไม่มีใครที่จะทำให้เรามีความสุขได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วตกลงคนที่ใช่สำหรับเราคือแบบไหนกันแน่

 

Open Relationship ชวนทบทวนนิยาม ‘คนท่ีใช่’ ว่าแบบไหนที่เราตามหา คนที่ไม่ใช่วันหนึ่งจะกลายเป็นคนที่ใช่ได้ไหม และถ้าคนที่ใช่วันหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่ใช่จะทำอย่างไรต่อไปดี

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising