×

จับตัวเองนั่งสมาธิครั้งแรก พร้อมวิธีรับมือกับอุปสรรค

02.01.2021
  • LOADING...

ทุกวันนี้โลกภายนอกวุ่นวายจนหลายครั้งเราไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง การนั่งสมาธิ หรือ Meditation จึงเป็นทางเลือกของใครหลายคนที่อยากมีเวลาอยู่กับปัจจุบัน แต่สำหรับคนที่ลองนั่งสมาธิหลายคนมักมีคำถามมากมาย ทั้งจับตัวเองอย่างไรให้มานั่งสมาธิ หรือลองมาหลายครั้งแต่ไม่รู้ว่าแบบไหนที่ได้ผล

 

New Year New You: First Time ชวน เปิ้ลหน่อย-วรัษฐา พงษ์ธนานิกร ที่มีประสบการณ์ตรงจากการนั่งสมาธิ มาแบ่งปันวิธีการชนะอุปสรรคและสามารถนั่งสมาธิครั้งแรกจนสำเร็จ แม้ไม่ใช่วิธีตายตัว แต่เชื่อว่าหลายคนคงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้บ้าง

 Credits

 

The Host พัชชา พูนพิริยะ

The Guest วรัษฐา พงษ์ธนานิกร

 

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Videographer เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์
Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล  

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Interns ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์, ชีวาพร แสงศรีเรือง

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising