×

จับตาสัญญาณ Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ย จุดเปลี่ยนหุ้นโลก | Morning Wealth 27 กรกฎาคม 2566

27.07.2023
  • LOADING...

จับตาผลการประชุม Fed จะส่งสัญญาณหยุดขึ้นดอกเบี้ยจริงหรือขอไปต่อ ตลาดหุ้นจะตอบรับแบบไหน พูดคุยกับ สรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย

 

ส่งออกไทยติดลบ 9 เดือนติด! หดตัว 6.4% ในเดือนมิถุนายน ด้านพาณิชย์-สรท. มองเดือนกรกฎาคมมีโอกาสพลิกบวกได้ รายละเอียดเป็นอย่างไร


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising