×

ก่อกบฏในรัสเซียความเสี่ยงใหม่โลก ดันราคา Commodity พุ่ง | Morning Wealth 26 มิถุนายน 2566

26.06.2023
  • LOADING...

ผู้เชี่ยวชาญเตือนราคา ‘น้ำมันดิบ-ข้าวสาลี-ข้าวโพด’ ในตลาดโลกจ่อพุ่งทะยาน จากเหตุกลุ่มแวกเนอร์ก่อกบฏในรัสเซีย รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

มุมมองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เป็นอย่างไร ปัจจัยไหนยังน่ากังวล พูดคุยกับ ดร.ปุณยวัจน์ ศรีสิงห์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising