×

ดันไทยขึ้น ‘ฮับ’ เทคของภูมิภาค พร้อมแค่ไหน? | Morning Wealth 31 พฤษภาคม 2567

31.05.2024
  • LOADING...

Amazon Web Services ประกาศแผนลงทุนสร้าง Data Center ในไทย มูลค่า 1.9 แสนล้านบาท ฟาก ‘เศรษฐา’ ประกาศดันไทยขึ้นศูนย์กลาง Digital Economy-Technology รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ไทยพร้อมแค่ไหนเป็น ‘ฮับ’ Cloud-Data Center ภูมิภาค พูดคุยกับ วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธรร์นรรส์ ช้างทอง

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising