×

เงินเฟ้อพ่นพิษ! คนไทย 48% ชีวิตแย่ลง | Morning Wealth 25 มิถุนายน 2567

25.06.2024
  • LOADING...

เงินเฟ้อพ่นพิษ! ค่าครองชีพสูง รายงานชี้ คนไทย 48% ชีวิตแย่ลง จับตาขึ้นค่าแรง 400 บาท ทำสินค้าจ่อขึ้นราคาอีก รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

โอกาส SET Index จะลงลึกได้อีกแค่ไหน ถึงจุด Bottom แล้วหรือยัง พูดคุยกับ เอกภาวิน สุนทราภิชาติ นักกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธรร์นรรส์ ช้างทอง

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising