×

ต่างชาติทิ้งบอนด์ หลัง ‘เศรษฐา’ นั่งนายกฯ เททะลุ 9 หมื่นล้านบาท | Morning Wealth 6 ตุลาคม 2566

06.10.2023
  • LOADING...

วิเคราะห์ Fund Flow ไหลออกไม่หยุด-บอนด์ยีลด์ไทยพุ่งนิวไฮรอบ 9 ปี รับมืออย่างไร พูดคุยกับ กรรณ์ หทัยศรัทธา นักกลยุทธ์ ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน สายงานวิจัย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 

 

S&P ออกคำเตือนบริษัทใน Emerging Market ช่วงปี 67-70 เสี่ยงเบี้ยวหนี้ 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี รายละเอียดเป็นอย่างไร

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising