×

หุ้นสื่อสารทรุด ผวา ‘ทลายทุนผูกขาด’ เปิดทางรายใหม่แข่ง | Morning Wealth 19 พฤษภาคม 2566

19.05.2023
  • LOADING...

ราคาหุ้นสื่อหลังเลือกตั้งดิ่งหนักสุดเฉียด 6% กังวลไม่เลิกนโยบายหยุดทุนผูกขาดพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์เหตุผล ทำไม ‘หุ้นสื่อสาร’ ทรุดหนักสุดกว่ากลุ่มอื่น พูดคุยกับ พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บล.กสิกรไทย

 

วิเคราะห์บทบาท ‘การท่องเที่ยว’ ยังครองความเป็น ‘ฮีโร่เศรษฐกิจไทย’ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง ระหว่างรอรัฐบาลใหม่

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising