×

วิเคราะห์ตลาด ICO เทรนด์ลงทุนใหม่ที่กำลังมาแรง | Morning Wealth 24 พฤษภาคม 2564

24.05.2021
  • LOADING...

วิเคราะห์ตลาด ICO ที่กำลังเป็นเทรนด์ลงทุนใหม่ที่กำลังมาแรง กับ จอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

ไขข้อสงสัย เมื่อระบบซื้อขายหุ้นออนไลน์ ‘สตรีมมิง’ เกิดความล่าช้าและติดขัด รวมถึงไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้บริการได้ในระยะเวลาสั้นๆ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม ในฐานะผู้ดูแลระบบ จะมีคำตอบอย่างไร


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล 

Archive ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising