×

ระส่ำ ‘หนี้อสังหา’ จีน ลามมาเลเซีย มูลค่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ | Morning Wealth 11 กันยายน 2566

11.09.2023
  • LOADING...

ตามติด ‘วิกฤตอสังหาจีน’ ส่อลุกลาม ล่าสุดโครงการมูลค่าแสนล้านดอลลาร์ของ Country Garden ในมาเลเซียอาจถูกกระทบ รายละเอียดเป็นอย่างไร 

 

วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรไทยท่ามกลางวิกฤตภัยแล้ง พูดคุยกับ ดร.เกียรติศักดิ์ คำสี นักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising