×

‘ภาษีขายหุ้น’ เสี่ยงลาม ต่างชาติทิ้งหุ้น เอกชนหนีระดมทุนนอก | Morning Wealth 23 ธันวาคม 2565

23.12.2022
  • LOADING...

ตลาดทุนเดินหน้าค้านเก็บ ‘ภาษีขายหุ้น’ ชี้เป็นการทำลายโอกาสประเทศ ทำนักลงทุนต่างชาติเลิกลงทุนหุ้นไทย ธุรกิจไทยหนีไประดมทุนนอก รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ประเมินข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บภาษีขายหุ้นในมุมมองของนักลงทุนหุ้นคุณค่า พูดคุยกับ นิ้วโป้ง-อธิป กีรติพิชญ์ นักลงทุนหุ้นคุณค่า

 

จับตากระแส De-Dollarization หลังเงินดอลลาร์กลายเป็น ‘อาวุธนิวเคลียร์ทางการเงิน’ กูรูประเมินสถานการณ์นี้อย่างไร


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising