×

สะเทือนธุรกิจ 4.5 หมื่นล้าน! ดึง ‘กัญชา’ กลับบัญชียาเสพติด | Morning Wealth 23 พฤษภาคม 2567

23.05.2024
  • LOADING...

ดึง ‘กัญชา’ กลับเข้าบัญชียาเสพติด สะเทือนตลาดธุรกิจกัญชา มูลค่า 4.5 หมื่นล้าน ภาคธุรกิจเตรียมรวมตัวยื่นคัดค้าน รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์นโยบาย Biden vs. Trump ต่อเศรษฐกิจและการลงทุน พูดคุยกับ เกษรี อายุตตะกะ, CFP® ผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุน SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธรร์นรรส์ ช้างทอง

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising