×

มรสุมรุมบริษัทไทย Fitch จ่อหั่นเครดิต พบภาระหนี้พุ่ง | Morning Wealth 22 มิถุนายน 2566

22.06.2023
  • LOADING...

Fitch Ratings เตือน อาจพบการดาวน์เกรดเครดิตบริษัทไทยเพิ่มในปีนี้ หลังพบ 30% มีเครดิตติดลบ แม้ส่วนใหญ่ยังมีเสถียรภาพ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ส่องอิทธิพลตลาดหุ้นเกาหลี สร้างโอกาสการลงทุนกับตัวแทน Tech ฝั่งเอเชีย พูดคุยกับ วิจักขณ์ ณ เชียงใหม่ Associate Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising