×

ยอดบริษัทเจ๊งพุ่ง ธุรกิจทั่วโลกอ่วมจากพิษดอกเบี้ยแพง | Morning Wealth 19 ธันวาคม 2566

19.12.2023
  • LOADING...

สถิติบริษัทล้มละลายทั่วโลกปี 2023 นี้ พุ่ง 25-30% หลังอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ในระดับสูง รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

‘2024: ปีแห่งความไม่แน่นอน การกลับทิศ และภูมิรัฐศาสตร์’ พูดคุยกับ ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster xxxxx
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising