×

จีนกลับลำ เร่งประมูล ‘ที่ดิน’ หวังฟื้นอสังหา | Morning Wealth 21 กุมภาพันธ์ 2566

21.02.2023
  • LOADING...

เกาะติดสถานการณ์จีนกลับลำ จากความเข้มงวดในกฎเกณฑ์จำกัดการขายที่ดินของรัฐบาลท้องถิ่น มากระตุ้นการซื้อขายที่ดินในประเทศอีกครั้ง หลังปี 2565 ขาดดุลงบประมาณมากสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

เศรษฐกิจโลกและไทยในสถานการณ์ No Landing Scenario พูดคุยกับ ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising