×

ซัพพลายเออร์จีนรุกอาเซียน สร้างฐานผลิตนอกประเทศสู้ Tech War | Morning Wealth 4 มิถุนายน 2567

04.06.2024
  • LOADING...

ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีจีนกำลังเข้ามาแข่งขันชิงธุรกิจในอาเซียนโดยใช้เป็นฐานผลิตแข่งกับไต้หวัน เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์ตลาดน้ำมันและพลังงาน พูดคุยกับ สุทธิชัย คุ้มวรชัย Head of Investment Strategy ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธรร์นรรส์ ช้างทอง

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising