×

วิกฤตหนี้จีนลาม พ่นพิษแบงก์สหรัฐฯ ฉุดรายได้หด | Morning Wealth 17 สิงหาคม 2566

17.08.2023
  • LOADING...

ภาคธนาคารสหรัฐฯ เผชิญกับอีกความเสี่ยงสำคัญ! ปมเศรษฐกิจ-ปัญหาผิดนัดชำระในจีน จ่อฉุดรายได้ธุรกิจวาณิชธนกิจ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

‘มุมมองตลาดหุ้นญี่ปุ่น หลัง BOJ ปรับ YCC หรือ Yield Curve Control ให้ยืดหยุ่นขึ้น’ พูดคุยกับ เกษรี อายุตตะกะ, CFP® ผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุน SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULAR



X
Close Advertising