×

เงินเฟ้อพุ่งนิวไฮ เตรียมรับมือ ‘ของแพง’ ลากยาวทั้งปี | Morning Wealth 10 มิถุนายน 2567

10.06.2024
  • LOADING...

เงินเฟ้อไทยเดือนพฤษภาคมพุ่งนิวไฮในรอบ 13 เดือน ปัจจัยใดทำของแพงไม่หยุด กระทบ ‘ดอกเบี้ยนโยบาย’ ปรับลงยาก รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

SCB EIC ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2024 เหลือ 2.5% เกิดจากปัจจัยใดและมีมุมมองต่อดอกเบี้ยนโยบายอย่างไร พูดคุยกับ ดร.ปุณยวัจน์ ศรีสิงห์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธรร์นรรส์ ช้างทอง

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising